TINEKE VAN LENT

PRAKTIJK VOOR ZIJNSORIENTATIE

Home Tineke van Lent Visie Begeleiding Meditatie FIOM hulp Kosten Contact

Burn-out

Het gevolg van zeer langdurige werkstress is een burn-out. Werkstress is een natuurlijke reactie op vervelende werksituaties. Dit kunnen allerlei situaties zijn. Je wordt over- of onderbelast, er wordt slecht leiding gegeven, je krijgt tegenstrijdige opdrachten of teveel verantwoordelijkheid, geen waardering of geen steun. Er wordt voortdurend gereorganiseerd, waardoor niets meer zeker is. Stress maakt je alert, zodat je in staat bent naar oplossingen te zoeken. Op zich is dit een gezonde reactie, maar als je voor langere tijd in een negatieve werksituatie verkeert en dus steeds maar alert bent, kun je last krijgen van een burn-out, waaruit je niet meer ontspant. Dit uit zich meestal in lichamelijke en geestelijke spanningsklachten. Hoe je een burn-out ervaart hangt af van wie je bent en wat je in je leven hebt meegemaakt. Het herkennen van stress symptomen die zich bij jou voordoen is een eerste stap op weg naar herstel. We gaan ook kijken naar je werksituatie. We analyseren hoe jij je situatie in stapjes  kunt verbeteren. Aan de andere kant kijken we naar wat jij eigenlijk voor een persoon bent: heb je moeite met ‘nee’ zeggen, ben je een perfectionist, wil je alles zelf doen, ben je plichtsgetrouw, idealistisch?  Als je geen nee kunt zeggen, heb je het moeilijk als je overvraagd wordt..... Er zijn dus twee kanten aan de zaak. En we kijken hoe die in elkaar grijpen en hoe je daar anders mee om kunt gaan. Zodat je weer met plezier naar je werk kan gaan, zelf je eigen grenzen kent en ook je grenzen kan stellen naar anderen. En wie weet besluit een andere baan te gaan zoeken.

 Therapie en Bewustzijnstraining